สินค้าขายดี

 

โทร.เบอร์ทรู 097-351-8264  ขายเหล็กกล่องดำ

มาตราฐาน มอก. STKR400 TIS107 JIS JISg3466 จ้า

 

 

 

www.เหล็กกล่องไม้ขีด.com  

 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์  ยาว6เมตร

โทรสั่งสินค้าได้เลย 097-351-8264 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1"x1"x1.0mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย154+7%บาท.น้ำหนัก3.7กิโลต่อเส้น
ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1"x1"x1.2mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย178+7%บาท  น้ำหนัก4.3กิโลต่อเส้น
ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1"x1"x1.5mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย207+7%บาท  น้ำหนัก5กิโลต่อเส้น
ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1"x1"x1.8mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย252+7%บาท  น้ำหนัก6.1กิโลต่อเส้น
ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1"1/4x1"1/4x1.5mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย310+7%บาท 7.5กิโลต่อเส้น
ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1"1/2x1"1/2x1.0mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย253+7%บาท 6.1กิโลต่อเส้น
ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1"1/2x1"1/2x1.2mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย284+7%บาท 6.9กิโลต่อเส้น
ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1"1/2x1"1/2x1.5mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย342+7%บาท 8.3กิโลต่อเส้น
ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1"1/2x1"1/2x1.8mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย432+7%บาท 10.5กิโลต่อเส้น
ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 2"x2"x1.0mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย354+7%บาท 8.5กิโลต่อเส้น
ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 2"x2"x1.2mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย379+7%บาท 9.2กิโลต่อเส้น
ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 2"x2"x1.5mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย454+7%บาท 12.5กิโลต่อเส้น
ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 2"x2"x1.8mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย575+7%บาท 14กิโลต่อเส้น
ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 3"x3"x1.5mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย690+7%บาท 16กิโลต่อเส้น
ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 4"x4"x1.5mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย980+7%บาท 23.5กิโลต่อเส้น

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ยาว6เมตร

โทรสั่งสินค้าได้เลย 097-351-8264. 

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1"x2"x1.0mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย253+7%บาท  6.1กิโลต่อเส้น
ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1"x2"x1.2mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย284+7%บาท  6.9กิโลต่อเส้น
ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1"x2"x1.5mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย351+7%บาท  8.5กิโลต่อเส้น
ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1"x2"x1.8mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย424+7%บาท 10.3กิโลต่อเส้น
ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1"1/2x3"x1.0mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย390+7%บาท 9.4กิโลต่อเส้น
ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1"1/2x3"x1.2mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย424+7%บาท 10.3กิโลต่อเส้น
ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1"1/2x3"x1.5mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย505+7%บาท 12.3กิโลต่อเส้น
ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 1"1/2x3"x1.8mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย645+7%บาท 15.7กิโลต่อเส้น
ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 2"x4"x1.2mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย576+7%บาท 14.0กิโลต่อเส้น
ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 2"x4"x1.5mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย691+7%บาท 16.8กิโลต่อเส้น
ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 2"x4"x1.8mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย782+7%บาท 19กิโลต่อเส้น
ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 3"x3"x1.5mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย690+7%บาท 16กิโลต่อเส้น
ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 4"x4"x1.5mm.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย980+7%บาท  23.5กิโลต่อเส้น

ราคาเหล็กกล่องรุ่นกัลวาไนซ์ โทร.สั่ง097-351-8264.โทรสั่งสินค้าได้เลย เรามีรถไปส่งให้ได้ทันที11/06/64.10:24.

  

 

 

 

 

 

 

thaiflag small Thailand