โทร.สั่งตัวซีC ได้เลย082-954-2286

  โทร.สั่งของ 097-351-8264

ขายส่ง ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง

ซื้อไปขายได้หมด

  

  

 

 

 

 ราคาตัวซี C หลังคา Light-Lip Channal

โทรสั่งเหล็กตัวซี C 082-954-2286.  www.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

..........................................................................................................................

ราคาตัวซี C 60x30x10x1.6 มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา บาท นน 8.8กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C 60x30x10x2.0 มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา บาท นน 10.8กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C 60x30x10x2.3 มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา บาท นน 12.3กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 

ราคาตัวซี C 3"x1"1/2x1.6 มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา บาท นน 11.2กิโล

ราคาตัวซี C 75x45x15x1.6 มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา บาท นน 11.2กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C 3"x1"1/2x2.0 มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา บาท นน 15.6กิโล

ราคาตัวซี C 75x45x15x2.0 มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา บาท นน 15.6กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C 3"x1"1/2x2.3 มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา บาท นน 17.5กิโล

ราคาตัวซี C 75x45x15x2.3 มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา บาท นน 17.5กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 

ราคาตัวซี C 4"x2"x1.6 มอก. เต็มโรงใหญ่  ราคา บาท นน 14กิโล

ราคาตัวซี C100x50x20x1.6มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา บาท นน 14กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C 4"x2"x2.0 มอก. เต็มโรงใหญ่  ราคา บาท นน 19.5กิโล

ราคาตัวซี C100x50x20x2.0มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา าท นน 19.5กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C 4"x2"x2.3 มอก. เต็มโรงใหญ่  ราคา บาท นน 22กิโล

ราคาตัวซี C100x50x20x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา บาท นน 22กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C 4"x2"x3.2 มอก. เต็มโรงใหญ่  ราคา บาท นน 30กิโล

ราคาตัวซี C100x50x20x3.2 มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา บาท นน 30กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C 4"x2"x4.0 มอก. เต็มโรงใหญ่  ราคา บาท นน 37.6กิโล

ราคาตัวซี C100x50x20x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา บาท นน 37.6กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 

ราคาตัวซี C 5"x2"x2.3 มอก. เต็มโรงใหญ่  ราคา บาท นน 24.5กิโล

ราคาตัวซี C125x50x20x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา บาท นน 24.5กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C 5"x2"x3.2 มอก. เต็มโรงใหญ่  ราคา บาท นน 33.5กิโล

ราคาตัวซี C125x50x20x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา บาท นน 33.5กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C 5"x2"x4.0 มอก. เต็มโรงใหญ่  ราคา บาท นน 41กิโล

ราคาตัวซี C125x50x20x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา บาท นน 41กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 

ราคาตัวซี C 6"x2"x2.3 มอก. เต็มโรงใหญ่  ราคา บาท นน 27กิโล

ราคาตัวซี C150x50x20x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา บาท นน 27กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C 6"x2"x3.2 มอก. เต็มโรงใหญ่  ราคา บาท นน 37กิโล

ราคาตัวซี C150x50x20x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา บาท นน 37กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C 6"x2"x4.5 มอก. เต็มโรงใหญ่  ราคา บาท นน 50.6กิโล

ราคาตัวซี C150x50x20x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา บาท นน 50.6กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 

ราคาตัวซี C150x65x20x2.3มอก.เต็มโรงใหญ่  ราคา บาท นน 30กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C150x65x20x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่  ราคา บาท นน 41กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C150x65x20x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่  ราคา บาท นน 50กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 

เหล็กตัวซี C150x75x20x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา บาท นน 43.6กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

เหล็กตัวซี C150x75x20x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา บาท นน 53.5กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

เหล็กตัวซี C150x75x20x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา บาท นน 60.2กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 

เหล็กตัวซี C150x75x25x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา บาท นน 45.2กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

เหล็กตัวซี C150x75x25x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา บาท นน 55.4กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

เหล็กตัวซี C150x75x25x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา บาท นน 61.6กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 

ราคาตัวซี C200x75x20x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่  ราคา บาท นน 50.6กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C200x75x20x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่  ราคา บาท นน 62.2กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C200x75x20x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่  ราคา บาท นน 69.8กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 

ราคาตัวซี C200x75x25x3.2มอก.เต็มโรงใหญ่  ราคา บาท นน 52กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C200x75x25x4.0มอก.เต็มโรงใหญ่  ราคา บาท นน 64กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาตัวซี C200x75x25x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่  ราคา บาท นน 72.6กิโล

สินค้าผลิตพิเศษ ได้มาตราฐาน  โทร.สั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 

เหล็กตัวซี C250x75x25x4.5มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา บาท นน 84กิโล

 โทรสั่ง082-954-2286 เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thaiflag small Thailand