โทรสั่งเหล็กกล่อง 082-954-2286

 โทรสั่ง 097-351-8264

ขายส่ง ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง

ซื้อไปขายได้หมด

 

พวกเราขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทย และชาวจีน ชาวอู่ฮั่น

ให้ผ่านวิกฤษ ไวรัส โคโรน่า

อู่ฮั่น สู้สู้

 

                         

 

ใบเสนอราคาเหล็กกล่อง ราคาขายยกมัด

โทรสั่งของ 082-954-2286 www.เหล็กกล่องไม้ขีด.com 

.......................................................................................................................................

ราคาเหล็กกล่อง1/2x1"ราคา  

โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาเหล็กกล่อง25x12mmราคา

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.081-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

1.ราคาเหล็กกล่อง 1/2x1"หนา 1.2mm. โทร.0829542286 นน 3.6kg. ราคา  บาท

โทรสั่ง 082-954-2286 เหล็กกล่องไม้ขีด.com 

ราคาเหล็กกล่อง 25x12x1.2mm. โทร.0829542286  นน 3.6kg.ราคา  บาท

ราคาเหล็กกล่อง 12x25x1.2mm. โทร.0829542286  นน 3.6kg.ราคา บาท

2.ราคาเหล็กกล่อง 1"x1/2x1.4mm. โทร.0829542286 นน 4.4kg. ราคา  บาท

โทรสั่ง 082-954-2286 เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาเหล็กกล่อง 25x12x1.4mm  โทร.0829542286 นน 4.4kg. ราคา  บาท 

ราคาเหล็กกล่อง 12x25x1.4mm  โทร.0829542286 นน 4.4kg. ราคา  บาท

3.ราคาเหล็กกล่อง 1/2x1"หนา 1.6 mm. โทร.0829542286 นน 5kg. ราคา  บาท

โทรสั่ง 082-954-2286 เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาเหล็กกล่อง 25x12x1.6mm. โทร.0829542286 นน 5kg. ราคา  บาท

ราคาเหล็กกล่อง 12x25x1.6mm. โทร.0829542286 นน 5kg. ราคา  บาท

ราคาเหล็กกล่อง30x20mmราคา

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาเหล็กกล่อง 20x30xmm. โทร.0829542286 นน kg. ราคา  บาท

4.ราคาเหล็กกล่อง 30x20x1.2mm. โทร.0829542286 นน 5.1kg. ราคา  บาท

โทรสั่ง 082-954-2286 เหล็กกล่องไม้ขีด.com 

ราคาเหล็กกล่อง 30x20x1.2mm. โทร.0829542286 นน 5.1kg. ราคา  บาท

าคาเหล็กกล่อง 20x30x1.2mm. โทร.0829542286 นน 5.1kg. ราคา  บาท

ราคาเหล็กกล่อง32x14mmราคา

าคาเหล็กกล่อง 14x32xmm. โทร.0829542286 นน kg. ราคา  บาท

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาเหล็กกล่อง 1"1/4x5/8 ราคา

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

5.ราคาเหล็กกล่อง 14x32x1.2mm. โทร.0829542286 นน 4.5kg. ราคา  บาท

 ราคาเหล็กกล่อง 32x14x1.2mm. โทร.0829542286 นน 4.5kg. ราคา  บาท

โทรสั่ง 082-954-2286 เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาเหล็กกล่อง 1"1/4x5/8x1.2mm. โทร.0829542286 นน 4.5kg. 

6.ราคาเหล็กกล่อง 32x14x1.4mm. โทร.0829542286 นน 5.4kg. ราคา บาท

ราคาเหล็กกล่อง 14x32x1.4mm. โทร.0829542286 นน 5.4kg. ราคา บาท

โทรสั่ง 082-954-2286 เหล็กกล่องไม้ขีด.com 

ราคาเหล็กกล่อง 1"1/4x5/8x1.4mm. โทร.0829542286 นน 5.4kg. ราคา บาท

7.ราคาเหล็กกล่อง 32x14x1.6mm. โทร.0829542286 นน 6kg. ราคา  บาท

ราคาเหล็กกล่อง 14x32x1.6mm. โทร.0829542286 นน 6kg. ราคา  บาท

โทรสั่ง 082-954-2286 เหล็กกล่องไม้ขีด.com 

ราคาเหล็กกล่อง1"1/4x5/8x1.6mm. โทร.0829542286 นน 6kg. ราคา บาท

ราคาเหล็กกล่อง3/4x1"1/2

โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com 

ราคาเหล็กกล่อง38x19mmราคา

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาเหล็กกล่อง 19x38xmm. โทร.0829542286 นน kg. ราคา  บาท

8.ราคาเหล็กกล่อง 19x38x1.2mm. โทร.0829542286 นน 5.8 kg. ราคา  บาท

โทรสั่ง 082-954-2286 เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคากล่อง 3/4x1"1/2x1.2mm 

ราคาเหล็กกล่อง 38x19x1.2mm. โทร.0829542286 นน 5.8kg. ราคา  บาท

9.ราคาเหล็กกล่อง 19x38x1.4mm. โทร.0829542286 นน 6.8kg. ราคา  บาท 

โทรสั่ง 082-954-2286 เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคากล่อง 3/4x1"1/2x1.4mm 

ราคาเหล็กกล่อง 38x19x1.4mm. โทร.0829542286 นน 6.8kg. ราคา  บาท

10.ราคาเหล็กกล่อง 19x38x1.7mm. โทร.0829542286 นน 8.4kg. ราคา  บาท

โทรสั่ง 082-954-2286 เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคากล่อง 3/4x1"1/2x1.7mm 

ราคาเหล็กกล่อง 38x19x1.7mm. โทร.0829542286 นน 8.4kg. ราคา  บาท

11.ราคาเหล็กกล่อง 19x38x2.0mm. โทร.0829542286 นน 9.3kg. ราคา  บาท

โทรสั่ง 082-954-2286 เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคากล่อง 3/4x1"1/2x2.0mm

ราคาเหล็กกล่อง 38x19x2.0mm. โทร.0829542286 นน 9.3kg. ราคา  บาท

ราคาเหล็กกล่อง3/4x1"1/2

โทร.082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com 

ราคาเหล็กกล่อง19x38mmราคา

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286 เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาเหล็กกล่อง 38x19xmm. โทร.0829542286 นน 9.3kg. ราคา  บาท

11.1ราคาเหล็กกล่อง 19x38x2.4mm.p โทร.0829542286 นน 11.5kg. ราคา  บาท

โทรสั่ง 082-954-2286 เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคากล่อง 3/4x1"1/2x2.4mm

ราคาเหล็กกล่อง 38x19x2.4mm.p โทร.0829542286 นน 11.5kg. ราคา  บาท

12.ราคาเหล็กกล่อง 19x38x2.6mm.p โทร.0829542286 นน 12.5kg. ราคา บาท

โทรสั่ง 082-954-2286 เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคากล่อง 3/4x1"1/2x2.6mm

ราคาเหล็กกล่อง 38x19x2.6mm.p โทร.0829542286 นน 12.5kg. ราคา  บาท

13.ราคาเหล็กกล่อง 19x38x3.0mm. โทร.0829542286 นน 14.3kg. ราคา บาท

โทรสั่ง 082-954-2286 เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคากล่อง 3/4x1"1/2x3.0mm

ราคาเหล็กกล่อง 38x19x3.0mm. โทร.0829542286 นน 14.3kg. ราคา  บาท

ราคาเหล็กกล่อง20x40x1.4mm

14.ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.4mm. โทร.0829542286 นน 7.5kg. ราคา  บาท

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

14.1ราคาเหล็กกล่อง 20x40x1.4mm. โทร.0829542286 นน 7.5kg. ราคา  บาท

14.2ราคาเหล็กกล่อง 20x40x1.7mm. โทร.0829542286 นน 8.9kg. ราคา  บาท

14.3ราคาเหล็กกล่อง 20x40x1.9mm. โทร.0829542286 นน 10kg. ราคา  บาท

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

14.1ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.4mm. โทร.0829542286 นน 7.5kg. ราคา  บาท

14.2ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.7mm. โทร.0829542286 นน 8.9kg. ราคา  บาท

14.3ราคาเหล็กกล่อง 40x20x1.9mm. โทร.0829542286 นน 10kg. ราคา  บาท

ราคาเหล็กกล่อง20x50mmราคา

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาเหล็กกล่อง 50x20xmm. โทร.0829542286 นน kg. ราคา  บาท

15.ราคาเหล็กกล่อง 20x50x1.2mm. โทร.0829542286 นน 7.4kg. ราคา  บาท

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาเหล็กกล่อง 50x20x1.2mm. โทร.0829542286 นน 7.4kg. ราคา  บาท

16.ราคาเหล็กกล่อง20x50x1.4mm. โทร.0829542286 นน 8.5 kg. ราคา  บาท 

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาเหล็กกล่อง50x20x1.4mm. โทร.0829542286 นน 8.5 kg. ราคา  บาท 

17.ราคาเหล็กกล่อง 20x50x1.7mm. โทร.0829542286 นน 10.3 kg. ราคา  บาท

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาเหล็กกล่อง 50x20x1.7mm. โทร.0829542286 นน 10.3 kg. ราคา  บาท

18.ราคาเหล็กกล่อง 20x50x2.0mm. โทร.0829542286 นน 11.5 kg. ราคา บาท

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

.ราคาเหล็กกล่อง 50x20x2.0mm. โทร.0829542286 นน 11.5 kg. ราคา บาท

ราคาเหล็กกล่อง1"x2"ราคาถูก

เหล็กราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

19.ราคาเหล็กกล่อง 1"x2"x1.2mm. โทร.0829542286 นน 7.3 kg. ราคา  บาท

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

20.ราคาเหล็กกล่อง 1"x2"x1.5mm. โทร.0829542286 นน 8.5 kg. ราคา  บาท

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

21.ราคาเหล็กกล่อง 1"x2"x1.8mm. โทร.0829542286 นน 9.5 kg. ราคา  บาท

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

22.ราคาเหล็กกล่อง 1"x2"x2.0mm. โทร.0829542286 นน 11.5 kg. ราคา  บาท

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

23.ราคาเหล็กกล่อง 1"x2"x2.3mm. โทร.0829542286 นน 13 kg. ราคา บาท

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

24.ราคาเหล็กกล่อง 1"x2"x2.5mm. โทร.0829542286 นน 14.5 kg. ราคา บาท

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

25.ราคาเหล็กกล่อง 1"x2"x3.0mm. โทร.0829542286 นน  15.5 kg. ราคา  บาท 

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

26.ราคาเหล็กกล่อง 1"x2"x3.2mm. โทร.0829542286 นน 18 kg. ราคา บาท 

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาเหล็กกล่อง1"x2"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

โทรสั่งเหล็กกล่อง.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาเหล็กกล่อง50x25mm.JISมาตราฐานโรงใหญ่

โทรสั่งเหล็กกล่องJIS.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

27.ราคาเหล็กกล่อง 50x25x1.4mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่ โทร.0829542286 ราคา บาท 

รุ่นJIS  โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.comน้ำหนัก 9.1Kg.

28.ราคาเหล็กกล่อง 50x25x1.7mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่ โทร.0829542286 ราคา  บาท

รุ่นJIS  โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.comน้ำหนัก 11.2Kg.

29.ราคาเหล็กกล่อง 50x25x2.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่ โทร.0829542286 ราคา บาท

รุ่นJIS  โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.comน้ำหนัก 12.3Kg.

30.ราคาเหล็กกล่อง 50x25x2.3mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ โทร.0829542286 ราคา บาท 

รุ่น มอก. โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.comน้ำหนัก 13.5Kg.

31.ราคาเหล็กกล่อง 50x25x3.2mm.มอก.เต็มโรงใหญ่โทร.0829542286 ราคา บาท

รุ่น มอก. โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.comน้ำหนัก 18.2Kg.

ราคาเหล็กกล่อง 60x30mm ราคา

เหล็กราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

32.ราคาเหล็กกล่อง60x30x1.2mm.โทร.0829542286 นน 10kg. ราคาบาท

เหล็กราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

33.ราคาเหล็กกล่อง 60x30x1.4mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่ โทร.0829542286 ราคา บาท

รุ่น JIS  โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.comน้ำหนัก 11.3Kg.

34.ราคาเหล็กกล่อง 60x30x1.7mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่ โทร.0829542286 ราคา บาท

รุ่น JIS โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.comน้ำหนัก 12.9Kg.

35.ราคาเหล็กกล่อง 60x30x2.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่ โทร.0829542286 ราคา บาท 

รุ่น JIS  โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.comน้ำหนัก 15.2Kg.

36.ราคาเหล็กกล่อง 60x30x2.3mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ โทร.0829542286 ราคา บาาท

รุ่น มอก.เต็มโรงใหญ่ โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.comน้ำหนัก 16.6Kg.

37.ราคาเหล็กกล่อง 60x30x2.8mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่ โทร.0829542286 ราคา บาท

รุ่น JIS  โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.comน้ำหนัก 20Kg.

38.ราคาเหล็กกล่อง 60x30x3.2mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ โทร.0829542286 ราคา  บาท

รุ่น มอก. โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.comน้ำหนัก 22.4Kg.

ราคาเหล็กกล่อง60x40mmJIS

มาตราฐานโรงใหญ่ ราคา

เหล็กราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

39.ราคาเหล็กกล่อง 60x40x2.3mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่ โทร.0829542286 ราคา  บาท

รุ่นJIS  โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.comน้ำหนัก 18.5Kg.

40.ราคาเหล็กกล่อง 60x40x3.2mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่ โทร.0829542286 ราคา  บาท

รุ่นJIS  โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.comน้ำหนัก 25Kg.

41.ราคาเหล็กกล่อง 60x40x4.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่ โทร.0829542286 ราคา  บาท

รุ่นJIS  โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.comน้ำหนัก 31Kg.

ราคาเหล็กกล่อง65x35mmJIS.มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

42.ราคาเหล็กกล่อง 65x35x1.7mm. โทร.0829542286 นน 15.1kg. ราคา บาท 

เหล็กราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

43.ราคาเหล็กกล่อง 65x35x1.9mm. โทร.0829542286 นน 16.6kg. ราคา  บาท 

เหล็กราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

44.ราคาเหล็กกล่อง 65x35x2.3mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่ โทร.0829542286 ราคา  บาท

รุ่นJIS  โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.comน้ำหนัก 18.7Kg.

ราคาเหล็กกล่อง1"x 3"JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

45.ราคาเหล็กกล่อง 75x25x1.4mm.JIS g3466 โทร.0829542286 นน 12.5kg. ราคา  บาท

รุ่นJIS  โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคากล่อง 1"x3"x1.4mm JIS g3466

46.ราคาเหล็กกล่อง 75x25x1.7mm.JIS g3466 โทร.0829542286 นน 15.2kg. ราคา  บาท

รุ่นJIS  โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคากล่อง 1"x3"x1.7mm JIS g3466

47.ราคาเหล็กกล่อง 75x25x2.0mm.JIS g3466 โทร.0829542286 นน 16.7kg. ราคา  บาท

รุ่นJIS  โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคากล่อง 1"x3"x2.0mm JIS g3466

48.ราคาเหล็กกล่อง 75x25x2.3mm.JIS g3466 โทร.0829542286 นน 18.5kg. ราคา  บาท 

รุ่นJIS  โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคากล่อง 1"x3"x2.3mm JIS g3466

49.ราคาเหล็กกล่อง 75x25x3.2mm.JIS g3466 โทร.0829542286 นน 25.4kg. ราคา บาท 

รุ่นJIS  โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคากล่อง 1"x3"x3.2mm JIS g3466

ราคาเหล็กกล่อง1"1/2x3"หนา

เหล็กราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

50.ราคาเหล็กกล่อง 1"1/2 x 3" x1.2mm. โทร.0829542286 นน 11kg. ราคา บาท

เหล็กราคาถูก โทรสั่ง.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคากล่อง3"x1"x1.2mm

51.ราคาเหล็กกล่อง 1"1/2x3"x1.5mm. โทร.0829542286 นน 12.5kg. ราคา บาท 

เหล็กราคาถูก โทรสั่ง.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคากล่อง 3"x1"1/2x1.5mm

52.ราคาเหล็กกล่อง 1"1/2x3"x1.8mm. โทร.0829542286 นน 15kg. ราคา บาท

เหล็กราคาถูก โทรสั่ง.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคากล่อง3"x1"1/2x1.8mm

53.ราคาเหล็กกล่อง 1"1/2x3"x2.0mm. โทร.0829542286 นน 17.5kg. ราคาบาท

เหล็กราคาถูก โทรสั่ง.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคากล่อง 3"x1"1/2x2.0mm

54.ราคาเหล็กกล่อง 1"1/2x3"x2.3mm. โทร.0829542286 นน 20.8kg. ราคา บาท 

เหล็กราคาถูก โทรสั่ง.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคากล่อง 3"x1"1/2x2.3mm 

55.ราคาเหล็กกล่อง 1"1/2x3"x2.5mm. โทร.0829542286 นน 23kg. ราคาบาท 

เหล็กราคาถูก โทรสั่ง.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคากล่อง 3"x1"1/2x2.5mm

56.ราคาเหล็กกล่อง 1"1/2x3"x3.0mm. โทร.0829542286 นน 25kg. ราคา บาท

เหล็กราคาถูก โทรสั่ง.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  ราคากล่อง 3"x1"1/2x3.0mm

57.ราคาเหล็กกล่อง 1"1/2x3"x3.2mm. โทร.0829542286 นน 28.5kg. ราคา บาท

เหล็กราคาถูก โทรสั่ง.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  ราคากล่อง 3"x1"1/2x3.2mm

ราคาเหล็กกล่อง1"1/2x3"JIS มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

เหล็กกล่อง75x38mm JIS.มาตราฐานโรงใหญ่

เหล็กราคาถูก โทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

58.ราคาเหล็กกล่อง 75x38x1.4mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่ โทร.0829542286 ราคาบาท นน 14 Kg.

 ราคาRectangular Pipe 75x38x1.4mm JIS g3466  โทร.0829542286 ราคา บาท นน 14 Kg.

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคากล่อง 3"x1"1/2x1.4mm JIS g3466

59.ราคาเหล็กกล่อง 75x38x1.7mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่ โทร.0829542286  ราคา บาท นน 17.3Kg.

 ราคาRectangular Pipe 75x38x1.7mm JIS g3466  โทร.0829542286 ราคา  บาท นน 17.3 Kg.

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคากล่อง 3"x1"1/2x1.7mm JIS g3466

60.ราคาเหล็กกล่อง 75x38x2.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่ โทร.0829542286  ราคา บาท นน 19Kg.

 ราคาRectangular Pipe 75x38x2.0mm JIS g3466  โทร.0829542286 ราคา  บาท นน  19Kg.

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคากล่อง 3"x1"1/2x2.0mm JIS g3466

61.ราคาเหล็กกล่อง 75x38x2.3mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ โทร.0829542286 ราคา  บาท นน 20.8Kg.

 ราคาRectangular Pipe 75x38x2.3mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ โทร.0829542286 ราคา  บาท นน 20.8 Kg.

โทรสั่งเหล็ก. 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคากล่อง 3"x1"1/2x2.3mm.มอก.เต็มโรงใหญ่

62.ราคาเหล็กกล่อง 75x38x3.2mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ โทร.0829542286 ราคา บาท นน 28.5Kg.

 ราคาRectangular Pipe 75x38x3.2mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ โทร.0829542286 ราคา บาท นน28.5  Kg.

โทรสั่งเหล็ก. 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคากล่อง 3"x1"1/2x3.2mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ 

63.ราคาเหล็กกล่อง 75x38x4.0mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่ โทร.0829542286 ราคาบาท นน 35Kg.

 ราคาRectangular Pipe 75x38x4.0mm JIS g3466  โทร.0829542286 ราคา บาท นน 35 Kg.

โทรสั่งเหล็กJIS. 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคากล่อง 3"x1"1/2x4.0mm JIS g3466

64.ราคาเหล็กกล่อง 75x38x4.5mm.JIS มาตราฐานโรงใหญ่ โทร.0829542286 ราคา บาท นน 39.4Kg.

 ราคาRectangular Pipe 75x38x4.5mm JIS g3466