โทร.สั่งของ 082-954-2286

 

       

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมโปร่ง

ราคาเหล็กแป๊ปโปร่ง

 แป๊ปโปร่งราคา สี่เหลี่ยมโปร่งราคา

โทรสั่งของ.082-954-2286

...........................................................................................................................................................

ราคาขายยกมัด

....................

ราคาขายยกมัด

....................

ราคาขายยกมัด

....................

ราคาขายยกมัด

....................

ราคาสี่เหลี่ยม 1/2 x 1/2

รุ่นตลาด ราคาถูก  โทรสั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคากล่อง 12mm x 12mm 

รุ่นตลาด ราคาถูก  โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

75 บาท 1.2mm.

2.4 kg.

85 บาท

1.5mm.

2.8 kg.

97 บาท

1.8mm.

3.2 kg.

 

ราคาสี่เหลี่ยม 5/8 x 5/8

รุ่นตลาด ราคาถูก  โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคากล่อง15mm x15mm 

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

87 บาท

1.2mm.

3.2 kg

100 บาท

1.5mm.

3.7 kg

   

ราคาสี่เหลี่ยม 3/4 x 3/4

รุ่นตลาด ราคาถูก  โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 

ราคากล่อง 18mm x18mm

รุ่นตลาด ราคาถูก  โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

91 บาท

1.2mm.

3.5 kg A

107 บาท

1.5mm.

4.3 kg A

120 บาท

1.8mm.

5.0 kg A

135 บาท

2.0mm.

5.7 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 7/8 x 7/8

รุ่นตลาด ราคาถูก  โทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคากล่อง 21mm x21mm 

รุ่นตลาด ราคาถูกโทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

109 บาท

1.2mm.

4.2 kg

125 บาท

1.5mm.

4.9 kg

145 บาท

1.8mm.

5.9 kg A 

155 บาท

2.0mm.

6.5 kg A 

ราคาสี่เหลี่ยม 1"x 1" ยาว 6 เมตร

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

102 บาท

1.2mm.

4.3 kg S

111 บาท

1.5mm.

5.0 kg S

122 บาท

1.8mm.

6.0 kg S

134 บาท

2.0mm.

6.8 kg S

ราคาสี่เหลี่ยม 1"x 1" ยาว 6 เมตร

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

172 บาท

2.3mm.

8.5 kg S

220 บาท

2.5mm.

9.7 kg

235 บาท

3.0mm.

10.4 kg

 

ราคาสี่เหลี่ยม 1"x 1" JIS 

โทรสั่ง 082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

ราคากล่อง 25mm x 25mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

130 บาท

1.2mm.

พ่นข้าง

5 kg 

145 บาท

1.4mm.

JIS

5.8 kg

165 บาท

1.7mm.

JIS

7.0 kg

265 บาท

3.2mm.

JIS

11.5 kg

ราคาสี่เหลี่ยม 1"x 1" มอก. 

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคากล่อง 25mm x 25mm มอก. 

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

175 บาท

2.0mm.

มอก.

7.7 kg A

190 บาท

2.3mm.

มอก.

8.6 kg A

 

ราคาสี่เหลี่ยม 1"1/4x 1"1/4

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคากล่อง32mm x32mm

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

145 บาท

1.2mm.

6.1 kg S.

165 บาท

1.5mm.

7.1 kg S.

180 บาท

1.8mm.

8.5 kg S.

230 บาท

2.0mm.

10.0 kg S.

ราคาสี่เหลี่ยม 1"1/4x 1"1/4 JIS 

โทรสั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 ราคากล่อง32mm x32mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

195 บาท

1.4mm.

JIS

7.7 kg A

225 บาท

1.7mm.

JIS

9.5 kg A

235 บาท

2.0mm.

JIS

10.5 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม1"1/4x1"1/4มอก

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคากล่อง 32mm x 32mm มอก.

โทรสั่ง082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

255 บาท

2.3mm.

มอก.

11.5 kg A

350 บาท

3.2mm.

มอก.

15.5 kg A

   

ราคาสี่เหลี่ยม 1"1/2x 1"1/2

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 ราคากล่อง38mm x38mm

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

166 บาท

1.2mm.

6.8 kg S

188 บาท

1.5mm.

8.5 kg S

207 บาท

1.8mm.

9.8 kg S

241 บาท

2.0mm.

11.5 kg S

ราคาสี่เหลี่ยม 1"1/2x 1"1/2

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 ราคากล่อง38mmx38mm

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

268 บาท

2.3mm.

12.80 kg S

322 บาท

2.5mm.

14.5 kg S

364 บาท

3.0mm.

16.0 kg S

387 บาท

3.2mm.

18.5 kg S

ราคาสี่เหลี่ยม 1"1/2x 1"1/2 JIS

โทรสั่ง 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

ราคากล่อง38mm x38mm JIS

โทรสั่ง 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

235 บาท

1.4mm.

JIS

9.3 kg A

275 บาท

1.7mm.

JIS

11.4 kg A

290 บาท

2.0mm.

JIS

12.6 kg A

 

ราคาสี่เหลี่ยม 1"1/2x 1"1/2

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคากล่อง 38mm x 38mm มอก.

โทรสั่ง 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

305 บาท

2.3mm.

มอก.

13.8 kg A

420 บาท

3.2mm.

มอก.

18.4 kg A

   

ราคาสี่เหลี่ยม 1"5/8x 1"5/8

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มาตราฐานโรงใหญ่

ราคากล่อง40mm x40mm

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มาตราฐานโรงใหญ่

255 บาท

1.4mm.

9.9 kg A

295 บาท

1.7mm.

12.0 kg A

 บาท

1.9mm.

13.4 kg A

345 บาท

2.7mm.

17.9 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 1"5/8x 1"5/8 JIS

โทรสั่ง082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

ราคากล่อง40mm x40mm JIS

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

345 บาท

2.3mm.

JIS

14.7 kg A

 

470 บาท

3.2mm.

JIS

20.1 kg A

 

600 บาท

4.0mm.

JIS

23.5 kg A

 
 

ราคาสี่เหลี่ยม 2"x 2"

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 กล่อง50mm x50mm x6เมตร

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

232 บาท

1.2mm.

10.0 kg S

249 บาท

1.5mm.

11.5 kg S

284 บาท

1.8mm.

13.0 kg S

313 บาท

2.0mm.

15.0 kg S

ราคาสี่เหลี่ยม 2"x 2"

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 กล่อง50mm x50mm x6เมตร

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

362 บาท

2.3 mm.

18.0 kg S

402 บาท

2.5mm.

20.0 kg S

471 บาท

3.0mm.

21.0 kg S

493 บาท

3.2mm.

24.7 kg S

ราคาสี่เหลี่ยม 2"x 2" JIS

โทรสั่ง 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง50mm x50mm JIS

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

305 บาท

1.4mm.

JIS

12.3 kg A

360 บาท

1.7mm.

JIS

15.1 kg A

380 บาท

2.0mm.

JIS

16.5 kg A

695 บาท

4.0mm.

JIS

30.5 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 2"x 2"มอก.

โทรสั่ง 082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

าคากล่อง 50mm x 50mm มอก.

โทรสั่ง 082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

405 บาท

2.3mm.

มอก.

18.2 kg A

550 บาท

3.2mm.

มอก.

24.6 kg A

800 บาท

4.5mm.

JIS.

33.6 kg A

1,120 บาท

6.0mm.

JIS

43.6 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 60mmx 60mm

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง60mm x60mm 

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มาตราฐานโรงใหญ่

385 บาท

1.5mm.

15.0 kg A

 

 

 

ราคาสี่เหลี่ยม 60mmx 60mm 

โทรสั่ง082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง60mm x60mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

425 บาท

1.7mm.

JIS

17.3 kg A

485 บาท

2.0mm.

JIS

20.3 kg A

660 บาท

2.8mm.

JIS

27.7 kg A

1,060 บาท

4.5mm.

JIS

42.1 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 60mmx 60mm

โทรสั่ง082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

 กล่อง60mm x60mm มอก. 

โทรสั่ง 097-351-8264. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มอก.เต็มโรงใหญ่

535 บาท

2.3mm.

มอก.

22.4 kg A

730 บาท

3.2mm.

มอก.

30.8 kg A

925 บาท

4.0mm.

มอก.

38 kg A

1,420 บาท

6.0mm.

JIS

55.0 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 65mmx 65mm

โทรสั่ง 082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง65mm x65mm 

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มาตราฐานโรงใหญ่

485 บาท

1.7mm.

20.2 kg A

525 บาท

1.9mm.

22.4 kg A

685 บาท

2.5mm.

29.3 kg A 

715 บาท

2.7mm.

30.6 kg A 

ราคาสี่เหลี่ยม 65mmx 65mm

โทรสั่ง082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง65mm x65mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

575 บาท

2.3mm.

JIS

24.9 kg A

830 บาท

3.2mm.

JIS

34.0 kg A

1,020 บาท

4.0mm.

JIS

41.5 kg A

1,480 บาท

6.0mm.

JIS

59.5 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 70mmx 70mm

โทรสั่ง 082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง70mm x70mm 

โทรสั่ง 082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มาตราฐานโรงใหญ่

430 บาท

1.5mm.

17.2 kg A

500 บาท

1.8mm.

21.0 kg A

535 บาท

2.0 mm.

23.4 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 3"x 3"

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 กล่อง75mm x75mm x6เมตร

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

387 บาท

1.5mm.

17.0 kg S

429 บาท

1.8mm.

19.2 kg S

503 บาท

2.0 mm.

23.5 kg S

568 บาท

2.3 mm.

28.0 kg S

ราคาสี่เหลี่ยม 3"x 3"

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 กล่อง75mm x75mm x6เมตร

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

626 บาท

2.5mm.

30.5 kg S

707 บาท

3.0 mm.

33.5 kg S

760 บาท

3.2 mm.

38.0 kg S

 

ราคาสี่เหลี่ยม 75mmx 75mm

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง75mm x75mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

475 บาท

1.4mm.

JIS

19.1 kg A

560 บาท

1.7mm.

JIS

23.2 kg A

580 บาท

2.0mm.

JIS

25.5 kg A

610 บาท

2.3mm.

JIS

28.2 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 75mmx 75mm

โทรสั่ง 082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง75mm x75mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

1,265 บาท

4.5mm.

JIS

52.5 kg A

1,410 บาท

5.0 mm.

JIS

57.9 kg A

1,660 บาท

6.0mm.

JIS

68.0 kg A

 

ราคาสี่เหลี่ยม 75mmx 75mm

โทรสั่ง 082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

 กล่อง75mm x75mm มอก. 

โทรสั่ง 082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มอก.เต็มโรงใหญ่

830 บาท

3.2 mm.

มอก.

38.3 kg A

1,080 บาท

4.0 mm.

มอก.

48.7 kg A

 

 

ราคาสี่เหลี่ยม 80mmx 80mm

โทรสั่ง 082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง80mm x80mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

1,050 บาท

3.2mm.

JIS

42.9 kg A

1,290 บาท

4.0mm.

JIS

52.7 kg A

 

 

ราคาสี่เหลี่ยม 89mmx 89mm

โทรสั่ง082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง89mm x89mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

855 บาท

2.3mm.

JIS

34.5 kg A

1,155 บาท

3.2mm.

JIS

46.7 kg A

1,210 บาท

3.5mm.

 

53.2 kg A

1,620 บาท

4.5mm.

 

84.4 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 4"x 4"

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 กล่อง100mm x100mm x6เมตร

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

610 บาท

1.5mm.

25.0 kg S

626 บาท

1.8mm.

28.0 kg S

696 บาท

2.0mm.

34.0 kg S

760บาท

2.3mm.

37.8 kg S

ราคาสี่เหลี่ยม 4"x 4"

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 กล่อง100mm x100mm x6เมตร

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

910 บาท

2.5mm.

42.5 kg S

1,018 บาท

3.0mm.

46.5 kg S

1,060 บาท

3.2mm.

53.5 kg S

 

ราคาสี่เหลี่ยม 100mmx 100mm

โทรสั่ง082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง100mm x100mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

780 บาท

2.0mm.

JIS

34.9 kg A

840 บาท

2.3mm.

JIS

38.4 kg A

1,020 บาท

2.5mm.

JIS

44.1 kg A

1,090 บาท

2.8mm.

JIS

47.8 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 100mmx 100mm

โทรสั่ง082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง100mm x100mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

2,300 บาท

6.0mm.

JIS

94.6 kg A

3,690 บาท

8.0mm.

JIS

124.0 kg A

4,240 บาท

9.0mm.

JIS

139.9 kg A

4,720 บาท

10.0mm.

JIS

155.8 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 100mmx 100mm

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

 กล่อง100mm x100mm มอก. 

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มอก.เต็มโรงใหญ่

1,135 บาท

3.2mm.

มอก.

52.4 kg A

1,470 บาท

4.0mm.

มอก.

65.4 kg A

1,720 บาท

4.5mm.

มอก.

73.0 kg A

1,720 บาท

5.0mm.

JIS.

80.7 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 125mmx 125mm

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง125mm x125mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

1,225 บาท

2.3mm.

JIS

48.5 kg A

1,590บาท

3.2mm.

JIS

66.7 kg A

1,780บาท

3.6mm.

JIS

74.4 kg A

1,995บาท

4.0mm.

JIS

81.9 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 125mmx 125mm

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง125mm x125mm JIS. 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

2,230บาท

4.5mm.

JIS

91.6 kg A

2,490บาท

5.0mm.

JIS

102.0 kg A

2,930บาท

6.0mm.

JIS

120.2 kg A

 

 

ราคาสี่เหลี่ยม 6"x 6"

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 กล่อง150mm x150mm x6เมตร

รุ่นตลาด ราคาถูกโทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

1,620 บาท

2.5mm.

66.4 kg A

1,760 บาท

2.8mm.

72.0 kg A

 

 

ราคาสี่เหลี่ยม 150mmx 150mm

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง150mm x150mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

1,960 บาท

3.2mm.

JIS

81.0 kg A

2,456 บาท

4.0mm.

JIS

98.9 kg A

3,040บาท

5.0mm.

JIS

122.1 kg A

5,920บาท

8.0mm.

JIS

195.4 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 150mmx 150mm

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

 กล่อง150mm x150mm มอก. 

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มอก.เต็มโรงใหญ่

2,750 บาท

4.5mm.

มอก.

111.0 kg A

3,670 บาท

6.0mm.

มอก.

145.8 kg A

 

6,590บาท

9.0mm.

JIS

215.8 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 7"x 7" JIS 

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง175mm x175mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

4,020 บาท

4.5mm.

JIS

130.2 kg A

4,420 บาท

5.0mm.

JIS

142.9 kg A

5,320บาท

6.0mm.

JIS

171.5 kg A

7,850บาท

9.0mm.

JIS

254.8 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 8"x 8" JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง200mm x200mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

3,340 บาท

4.0mm.

JIS

133.0 kg A

3,720บาท

4.5mm.

JIS

149.8 kg A

4,130บาท

5.0mm.

JIS

165.8 kg A

7,520บาท

8.0mm.

JIS

262.5 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 8"x8" JIS 

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง200mm x200mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

8,640บาท

9mm.

JIS

295.8 kg A

9,520บาท

10mm.

JIS

323.6 kg A

11,480บ

12mm.

JIS

382.0 kg A

 

ราคาสี่เหลี่ยม 8"x 8" มอก.

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

 กล่อง200mm x200mm มอก. 

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มอก.เต็มโรงใหญ่

4,930 บาท

6.0mm.

มอก.

197.4 kg A

 

7,520 บาท

8.0mm.

มอก.

262.5 kg A

 

 

 

 

 

ราคาสี่เหลี่ยม 10"x 10" JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง250mm x250mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

5,630 บาท

4.5mm.

JIS

189.3 kg A

6,220 บาท

5.0mm.

JIS

208.7 kg A

7,420 บาท

6.0mm.

JIS

249.0 kg A

9,790บ.

8.0mm.

JIS

329.2 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 10"x 10" JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง250mm x250mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

11,070บ.

9.0mm.

JIS

372.2 kg A

12,090บ.

10.0mm.

JIS

406.7 kg A

14,420บ.

12.0mm.

JIS

484.4 kg A

 

 

ราคาสี่เหลี่ยม 12"x 12" JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง300mm x300mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

6,795 บาท

4.5mm.

JIS

228.5 kg A

7,520 บาท

5.0mm.

JIS

252.8 kg A

9,720บ.

6.0mm.

JIS

326.5 kg A

11,750บ.

8.0mm.

JIS

395.2 kg A

ราคาสี่เหลี่ยม 12"x 12" JIS 

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง300mm x300mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

13,340บ.

9.0mm.

JIS

448.5 kg A

14,650บ.

10.0mm.

JIS

492.8 kg A

17,450บ.

12.0mm.

JIS

586.3 kg A

 
         

ราคาเสาสี่เหลี่ยม 30x30x1.4mm  ราคา

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com 

ราคาเสาสี่เหลี่ยม 30มมx30มมx1.4mm  ราคา

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com 

       
         

ราคาเสาสี่เหลี่ยม 150x150x4.5mm มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเสาสี่เหลี่ยม 150มมx150มมx4.5mm มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มอก.เต็มโรงใหญ่

       
         

ราคาเสาสี่เหลี่ยม 150x150x4.5mm มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเสาสี่เหลี่ยม 150มมx150มมx4.5mm มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มอก.เต็มโรงใหญ่

       
         
         
         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thaiflag small Thailand
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โทรสั่งของ 082-954-2286