โทร.สั่งของ 082-954-2286

  โทร.สั่งของ 097-351-8264

ขายส่ง ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง

ซื้อไปขายได้หมด

 

 

 

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยมโปร่ง

ราคาเหล็กแป๊ปโปร่ง

 แป๊ปโปร่งราคา สี่เหลี่ยมโปร่งราคา

โทรสั่งของ.082-954-2286

www.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

.................................................................................................................................................................................

ราคาสี่เหลี่ยม 1/2 x 1/2     กล่องขนาดเล็กสุด

รุ่นตลาด ราคาถูก  โทรสั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com           ของมีพร้อมจัดส่งได้

ราคากล่อง 12mm x 12mm กล่องขนาดเล็กสุด

1.ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 1/2x1/2x1.2mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคา บาท นน 2.3kg.

2.ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 1/2x1/2x1.5mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคา บาท นน 2.7kg.

3.ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 1/2x1/2x1.8mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคา บาท นน 3.1kg.

รุ่นตลาด ราคาถูก  โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาสี่เหลี่ยม 5/8x5/8(วัดได้ 16x16mm)

รุ่นตลาด ราคาถูก  โทรสั่ง 082-954-2286.                                        เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคากล่อง16mm x16mm                         . 

1.ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 5/8x5/8x1.2mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคา บาท นน 3.2kg.

2.ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 5/8x5/8x1.5mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคา บาท นน 3.7kg.

รุ่นตลาด ราคาถูก โทร082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาสี่เหลี่ยม 3/4 x 3/4(วัดได้ 18x18mm)

รุ่นตลาด ราคาถูก  โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com 

ราคากล่อง 18mm x18mm                         .

1.ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 3/4x3/4x1.2mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคา บาท นน 3.4kg.

2.ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 3/4x3/4x1.5mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคา บาท นน 4.0kg.

3.ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 3/4x3/4x1.7mm.P เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคา บาท นน 5.0kg.

รุ่นตลาด ราคาถูก  โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาสี่เหลี่ยม 7/8 x 7/8(วัดได้ 21x21mm)

รุ่นตลาด ราคาถูก  โทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคากล่อง 21mm x21mm                       .

1.ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 7/8x7/8x1.2mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคา บาท นน 4.2kg.

2.ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 7/8x7/8x1.5mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคา บาท นน 4.9kg.

3.ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 7/8x7/8x1.8mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคา บาท นน 5.9kg.

รุ่นตลาด ราคาถูกโทร.082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 1"x 1" JISg3466  

โทรสั่ง 082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม25mm x25mmJISg3466 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

1.ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 25x25x1.4mm.JISg3466 เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคา บาท นน 5.8 kg.      

2.ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 25x25x1.7mm.JISg3466 เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคา บาท นน 7.1 kg.      

3.ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 25x25x2.0mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคา บาท นน 7.7kg.

4.ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 25x25x2.3mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคา บาท นน 8.5kg.

5.ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 25x25x3.2mm.JISg3466 เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคา บาท นน 11.5 kg.    

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 1"x 1" มอก.เต็มโรงใหญ่ 

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเหล็กกล่อง25mm x25mmมอก.เต็มโรงใหญ่ 

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

1.ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 25x25x2.0mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคา บาท นน 7.7kg.

2.ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 25x25x2.3mm.มอก.เต็มโรงใหญ่ เหล็กกล่องไม้ขีด.com ราคา บาท นน 8.5kg.

ราคาสี่เหลี่ยม 1"1/4x 1"1/4

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคากล่อง32mm x32mm

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาสี่เหลี่ยม 1"1/4x 1"1/4 JIS 

โทรสั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 ราคากล่อง32mm x32mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

ราคาสี่เหลี่ยม1"1/4x1"1/4มอก

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคากล่อง 32mm x 32mm มอก.

โทรสั่ง082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาสี่เหลี่ยม 1"1/2x 1"1/2

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 ราคากล่อง38mm x38mm

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาสี่เหลี่ยม 1"1/2x 1"1/2

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 ราคากล่อง38mmx38mm

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาสี่เหลี่ยม 1"1/2x 1"1/2 JIS

โทรสั่ง 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

ราคากล่อง38mm x38mm JIS

โทรสั่ง 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

ราคาสี่เหลี่ยม 1"1/2x 1"1/2

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคากล่อง 38mm x 38mm มอก.

โทรสั่ง 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาสี่เหลี่ยม 1"5/8x 1"5/8

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มาตราฐานโรงใหญ่

ราคากล่อง40mm x40mm

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มาตราฐานโรงใหญ่

ราคาสี่เหลี่ยม 1"5/8x 1"5/8 JIS

โทรสั่ง082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

ราคากล่อง40mm x40mm JIS

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

ราคาสี่เหลี่ยม 2"x 2"

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 กล่อง50mm x50mm x6เมตร

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาสี่เหลี่ยม 2"x 2"

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 กล่อง50mm x50mm x6เมตร

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาสี่เหลี่ยม 2"x 2" JIS

โทรสั่ง 082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง50mm x50mm JIS

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

ราคาสี่เหลี่ยม 2"x 2"มอก.

โทรสั่ง 082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

าคากล่อง 50mm x 50mm มอก.

โทรสั่ง 082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาสี่เหลี่ยม 60mmx 60mm

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง60mm x60mm 

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มาตราฐานโรงใหญ่

ราคาสี่เหลี่ยม 60mmx 60mm 

โทรสั่ง082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง60mm x60mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

ราคาสี่เหลี่ยม 60mmx 60mm

โทรสั่ง082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

 กล่อง60mm x60mm มอก. 

โทรสั่ง 097-351-8264. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาสี่เหลี่ยม 65mmx 65mm

โทรสั่ง 082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง65mm x65mm 

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มาตราฐานโรงใหญ่

ราคาสี่เหลี่ยม 65mmx 65mm

โทรสั่ง082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง65mm x65mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

ราคาสี่เหลี่ยม 70mmx 70mm

โทรสั่ง 082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง70mm x70mm 

โทรสั่ง 082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มาตราฐานโรงใหญ่

ราคาสี่เหลี่ยม 3"x 3"

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 กล่อง75mm x75mm x6เมตร

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาสี่เหลี่ยม 3"x 3"

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง 082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 กล่อง75mm x75mm x6เมตร

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาสี่เหลี่ยม 75mmx 75mm

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง75mm x75mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

ราคาสี่เหลี่ยม 75mmx 75mm

โทรสั่ง 082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง75mm x75mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

ราคาสี่เหลี่ยม 75mmx 75mm

โทรสั่ง 082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

 กล่อง75mm x75mm มอก. 

โทรสั่ง 082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาสี่เหลี่ยม 80mmx 80mm

โทรสั่ง 082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง80mm x80mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

ราคาสี่เหลี่ยม 89mmx 89mm

โทรสั่ง082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง89mm x89mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

ราคาสี่เหลี่ยม 4"x 4"

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 กล่อง100mm x100mm x6เมตร

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาสี่เหลี่ยม 4"x 4"

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 กล่อง100mm x100mm x6เมตร

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง 082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาสี่เหลี่ยม 100mmx 100mm

โทรสั่ง082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง100mm x100mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

ราคาสี่เหลี่ยม 100mmx 100mm

โทรสั่ง082-954-2286.. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง100mm x100mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

ราคาสี่เหลี่ยม 100mmx 100mm

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

 กล่อง100mm x100mm มอก. 

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาสี่เหลี่ยม 125mmx 125mm

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง125mm x125mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

ราคาสี่เหลี่ยม 125mmx 125mm

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง125mm x125mm JIS. 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

ราคาสี่เหลี่ยม 6"x 6"

รุ่นตลาด ราคาถูก โทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

 กล่อง150mm x150mm x6เมตร

รุ่นตลาด ราคาถูกโทรสั่ง082-954-2286..เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ราคาสี่เหลี่ยม 150mmx 150mm

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง150mm x150mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

ราคาสี่เหลี่ยม 150mmx 150mm

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

 กล่อง150mm x150mm มอก. 

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาสี่เหลี่ยม 7"x 7" JIS 

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง175mm x175mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

ราคาสี่เหลี่ยม 8"x 8" JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง200mm x200mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

ราคาสี่เหลี่ยม 8"x8" JIS 

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง200mm x200mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

ราคาสี่เหลี่ยม 8"x 8" มอก.

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

 กล่อง200mm x200mm มอก. 

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาสี่เหลี่ยม 10"x 10" JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง250mm x250mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

ราคาสี่เหลี่ยม 10"x 10" JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง250mm x250mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

ราคาสี่เหลี่ยม 12"x 12" JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง300mm x300mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

ราคาสี่เหลี่ยม 12"x 12" JIS 

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com JIS มาตราฐานโรงใหญ่

 กล่อง300mm x300mm JIS 

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com JISมาตราฐานโรงใหญ่

 

ราคาเสาสี่เหลี่ยม 30x30x1.4mm  ราคา

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com 

ราคาเสาสี่เหลี่ยม 30มมx30มมx1.4mm  ราคา

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com 

 

ราคาเสาสี่เหลี่ยม 150x150x4.5mm มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา

โทรสั่ง082-954-2286.เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเสาสี่เหลี่ยม 150มมx150มมx4.5mm มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มอก.เต็มโรงใหญ่

 

ราคาเสาสี่เหลี่ยม 150x150x4.5mm มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com มอก.เต็มโรงใหญ่

ราคาเสาสี่เหลี่ยม 150มมx150มมx4.5mm มอก.เต็มโรงใหญ่ ราคา

โทรสั่ง082-954-2286. เหล็กกล่องไม้ขีด.com  มอก.เต็มโรงใหญ่

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thaiflag small Thailand