โทรสั่งของ082-954-2286

 

 

โทรสั่งของ097-351-8264 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลยจ้า

ไม่ต้องทาสี ทน นาน สนิมขึ้นยากกว่าเหล็กปกติ

เหมาะกับบ้านเรา

รุ่นโครตทน ดีกว่าเหล็ก 

เหล็กรุ่นกัลวาไนซ์ ชุดทำโครงหลังคา

1.เสาเหลี่ยมรุ่นกัลวาไนซ์ 4"x4"หนา2มิล ราคา บาท

2.กล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 6"x2"หนา2มิล ราคา บาท

3.กล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 4"x2"หนา2มิล ราคา บาท

4.กล่องรุ่นกัลวาไนซ์ 2"x1"หนา2มิล ราคา บาท

.

ใบเสนอราคา

เหล็กรุ่นกัลวาไนซ์

สนิมขึ้นยาก

โทรสั่งของ

082-954-2286

โทร097-351-8264

..................................................................................................................................................

สี่เหลี่ยมกัลวาไนซ์ 3/4x3/4

รุ่นตลาด ราคาถูก เรียก ได้หมด เหล็กสังกะสี เหล็กกัลวาไนซ์ ตัวเดียวกัน โทร.สั่ง 082-954-2286

สี่เหลี่ยมกัลวาไนซ์ 18mmx18mm

สี่เหลี่ยมโปร่งกัลวาไนซ์ 1"x 1"

รุ่นตลาด ราคาถูก เรียก ได้หมด เหล็กสังกะสี เหล็กกัลวาไนซ์ ตัวเดียวกัน  โทร.สั่ง 082-954-2286

สี่เหลี่ยมกัลวาไนซ์ 1"1/4x1"1/4

รุ่นตลาด ราคาถูก เรียก ได้หมด เหล็กสังกะสี เหล็กกัลวาไนซ์ ตัวเดียวกัน  โทร.สั่ง 082-954-2286

สี่เหลี่ยมกัลวาไนซ์ 1"1/2x1"1/2

รุ่นตลาด ราคาถูก เรียก ได้หมด เหล็กสังกะสี เหล็กกัลวาไนซ์ ตัวเดียวกัน  โทร.สั่ง 082-954-2286

สี่เหลี่ยมโปร่งกัลวาไนซ์ 2"x2" 

รุ่นตลาด ราคาถูก เรียก ได้หมด เหล็กสังกะสี เหล็กกัลวาไนซ์ ตัวเดียวกัน  โทร.สั่ง 082-954-2286

สี่เหลี่ยมโปร่งกัลวาไนซ์ 2"x2"

รุ่นตลาด ราคาถูก เรียก ได้หมด เหล็กสังกะสี เหล็กกัลวาไนซ์ ตัวเดียวกัน  โทร.สั่ง 082-954-2286

สี่เหลี่ยมโปร่งกัลวาไนซ์ 3"x3"

รุ่นตลาด ราคาถูก เรียก ได้หมด เหล็กสังกะสี เหล็กกัลวาไนซ์ ตัวเดียวกัน โทร.สั่ง 082-954-2286

สี่เหลี่ยมโปร่งกัลวาไนซ์ 4"x4"

รุ่นตลาด ราคาถูก เรียก ได้หมด เหล็กสังกะสี เหล็กกัลวาไนซ์ ตัวเดียวกัน  โทร.สั่ง 082-954-2286

 กล่องกัลวาไนซ์

กล่องกัลวาไนซ์1"1/2 x 3/4"

รุ่นตลาด ราคาถูก เรียก ได้หมด เหล็กสังกะสี เหล็กกัลวาไนซ์ ตัวเดียวกัน  โทร.สั่ง 082-954-2286

กล่องกัลวาไนซ์  2" x 1"

รุ่นตลาด ราคาถูก เรียก ได้หมด เหล็กสังกะสี เหล็กกัลวาไนซ์ ตัวเดียวกัน  โทร.สั่ง 082-954-2286

กล่องกัลวาไนซ์  3" x 1"1/2 

รุ่นตลาด ราคาถูก เรียก ได้หมด เหล็กสังกะสี เหล็กกัลวาไนซ์ ตัวเดียวกัน  โทร.สั่ง 082-954-2286

กล่องกัลวาไนซ์  4" x 2"

รุ่นตลาด ราคาถูก เรียก ได้หมด เหล็กสังกะสี เหล็กกัลวาไนซ์ ตัวเดียวกัน โทร.สั่ง 082-954-2286

 โทร.082-954-2286

 

กล่องกัลวาไนซ์ 5" x 1"1/2

รุ่นตลาด ราคาถูก เรียก ได้หมด เหล็กสังกะสี เหล็กกัลวาไนซ์ ตัวเดียวกัน โทร.สั่ง 082-954-2286

กล่องกัลวาไนซ์ 6" x 2"

รุ่นตลาด ราคาถูก เรียก ได้หมด เหล็กสังกะสี เหล็กกัลวาไนซ์ ตัวเดียวกัน โทร.สั่ง 082-954-2286

ตัวซี  ตัวซีกัลวาไนซ์ C

ตัวซีกัลวาไนซ์ C 3"x1"1/2 

รุ่นตลาด ราคาถูก เรียก ได้หมด เหล็กสังกะสี เหล็กกัลวาไนซ์ ตัวเดียวกัน  โทร.สั่ง 082-954-2286

ตัวซีกัลวาไนซ์ C 4"x2"

รุ่นตลาด ราคาถูก เรียก ได้หมด เหล็กสังกะสี เหล็กกัลวาไนซ์ ตัวเดียวกัน  โทร.สั่ง 082-954-2286

ตัวซีกัลวาไนซ์ C 4"x2"

รุ่นตลาด ราคาถูก เรียก ได้หมด เหล็กสังกะสี เหล็กกัลวาไนซ์ ตัวเดียวกัน โทร.สั่ง 082-954-2286

 

 โทร.082-954-2286

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thaiflag small Thailand