โทรสั่งเหล็กกัลวาไนซ์ 082-954-2286

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลยจ้า

ไม่ต้องทาสี ทน นาน สนิมขึ้นยากกว่าเหล็กปกติ เหมาะกับบ้านเรา

รุ่นโครตทน ดีกว่าเหล็ก 

       

ใบเสนอราคา

กัลวาไนซ์

สนิมขึ้นยาก

โทรสั่งของ

082-954-2286

....................................................................................................................................

ราคา

................................

ราคา

..............................

ราคา

..............................

ราคา

..............................

สี่เหลี่ยมกัลวาไนซ์ 3/4x3/4

รุ่นตลาด ราคาถูก เรียก ได้หมด เหล็กสังกะสี เหล็กกัลวาไนซ์ ตัวเดียวกัน โทร.สั่ง 082-954-2286

สี่เหลี่ยมกัลวาไนซ์ 18mmx18mm

/ส. 1.2mm

น้ำหนัก 3.4 kg.

/ส. 1.4mm

น้ำหนัก 4.0 kg.

/ส. 1.9mm

น้ำหนัก 5.5 kg.

 

สี่เหลี่ยมโปร่งกัลวาไนซ์ 1"x 1"

รุ่นตลาด ราคาถูก เรียก ได้หมด เหล็กสังกะสี เหล็กกัลวาไนซ์ ตัวเดียวกัน  โทร.สั่ง 082-954-2286

/ส. 1.2mm

น้ำหนัก 4.2 kg.

/ส. 1.4mm

น้ำหนัก 5.0 kg.

/ส. 1.6mm

น้ำหนัก 5.6 kg.

ส. 1.8mm

น้ำหนัก 7.2 kg.

สี่เหลี่ยมกัลวาไนซ์ 1"1/4x1"1/4

รุ่นตลาด ราคาถูก เรียก ได้หมด เหล็กสังกะสี เหล็กกัลวาไนซ์ ตัวเดียวกัน  โทร.สั่ง 082-954-2286

/ส. 1.2mm

น้ำหนัก 6 kg.

ส. 1.4mm

น้ำหนัก 6.9 kg.

/ส. 1.6mm

น้ำหนัก 7.8 kg.

 

สี่เหลี่ยมกัลวาไนซ์ 1"1/2x1"1/2

รุ่นตลาด ราคาถูก เรียก ได้หมด เหล็กสังกะสี เหล็กกัลวาไนซ์ ตัวเดียวกัน  โทร.สั่ง 082-954-2286

/ส. 1.2mm

น้ำหนัก 7.6 kg.

ส. 1.4mm

น้ำหนัก 8.5 kg.

/ส. 1.7mm

น้ำหนัก 9.6 kg.

ส. 1.9mm

น้ำหนัก 11.2 kg.

สี่เหลี่ยมโปร่งกัลวาไนซ์ 2"x2" 

รุ่นตลาด ราคาถูก เรียก ได้หมด เหล็กสังกะสี เหล็กกัลวาไนซ์ ตัวเดียวกัน  โทร.สั่ง 082-954-2286

/ส. 1.2mm

น้ำหนัก 9.3 kg.

/ส. 1.4mm

น้ำหนัก 11.3 kg.

. 1.6mm

น้ำหนัก 13.0 kg.

/ส. 1.7mm

น้ำหนัก 14.8 kg.

สี่เหลี่ยมโปร่งกัลวาไนซ์ 2"x2"

รุ่นตลาด ราคาถูก เรียก ได้หมด เหล็กสังกะสี เหล็กกัลวาไนซ์ ตัวเดียวกัน  โทร.สั่ง 082-954-2286

ส. 1.9mm

น้ำหนัก 15.0 kg.

/ส. 2.3mm

น้ำหนัก 18.0 kg.

/ส. 3.2mm

น้ำหนัก 25.0 kg.

 

สี่เหลี่ยมโปร่งกัลวาไนซ์ 3"x3"

รุ่นตลาด ราคาถูก เรียก ได้หมด เหล็กสังกะสี เหล็กกัลวาไนซ์ ตัวเดียวกัน โทร.สั่ง 082-954-2286

ส. 1.4mm

น้ำหนัก 19.2 kg.

     

สี่เหลี่ยมโปร่งกัลวาไนซ์ 4"x4"

รุ่นตลาด ราคาถูก เรียก ได้หมด เหล็กสังกะสี เหล็กกัลวาไนซ์ ตัวเดียวกัน  โทร.สั่ง 082-954-2286

 

1.7mm

น้ำหนัก 31.4 kg.

 

 1.9mm

น้ำหนัก 35.4 kg.

   
 กล่องกัลวาไนซ์ ราคา ราคา ราคา ราคา

กล่องกัลวาไนซ์1"1/2 x 3/4"

รุ่นตลาด ราคาถูก เรียก ได้หมด เหล็กสังกะสี เหล็กกัลวาไนซ์ ตัวเดียวกัน  โทร.สั่ง 082-954-2286

/ส. 1.2mm

น้ำหนัก 5.7 kg.

     

กล่องกัลวาไนซ์  2" x 1"

รุ่นตลาด ราคาถูก เรียก ได้หมด เหล็กสังกะสี เหล็กกัลวาไนซ์ ตัวเดียวกัน  โทร.สั่ง 082-954-2286

/ส. 1.2mm

น้ำหนัก 7.2 kg.

/ส. 1.4mm

น้ำหนัก 8.4 kg.

/ส. 1.6mm

น้ำหนัก 9.6 kg.

 

 

กล่องกัลวาไนซ์  3" x 1"1/2 

รุ่นตลาด ราคาถูก เรียก ได้หมด เหล็กสังกะสี เหล็กกัลวาไนซ์ ตัวเดียวกัน  โทร.สั่ง 082-954-2286

/ส. 1.2mm

น้ำหนัก 10.5 kg.

/ส. 1.4mm

น้ำหนัก 12.4 kg.

/ส. 1.7mm

น้ำหนัก 17.0 kg.

/ส. 1.9mm

น้ำหนัก 18.8 kg.

กล่องกัลวาไนซ์  4" x 2"

รุ่นตลาด ราคาถูก เรียก ได้หมด เหล็กสังกะสี เหล็กกัลวาไนซ์ ตัวเดียวกัน โทร.สั่ง 082-954-2286

/ส. 1.2mm

น้ำหนัก 14.4 kg.

/ส. 1.4mm

น้ำหนัก 17.2 kg.

/ส. 2.0mm

น้ำหนัก 27.2 kg.

 

 โทร.082-954-2286

 

ราคา  ราคา  ราคา  ราคา

กล่องกัลวาไนซ์ 5" x 1"1/2

รุ่นตลาด ราคาถูก เรียก ได้หมด เหล็กสังกะสี เหล็กกัลวาไนซ์ ตัวเดียวกัน โทร.สั่ง 082-954-2286

 2.5mm

น้ำหนัก 37.4 kg.

     

กล่องกัลวาไนซ์ 6" x 2"x1.9mm

รุ่นตลาด ราคาถูก เรียก ได้หมด เหล็กสังกะสี เหล็กกัลวาไนซ์ ตัวเดียวกัน โทร.สั่ง 082-954-2286

 1.9mm

น้ำหนัก 34 kg.

     
ตัวซี  ตัวซีกัลวาไนซ์ C  ราคา  ราคา  ราคา  ราคา

ตัวซีกัลวาไนซ์ C 3"x1"1/2 

รุ่นตลาด ราคาถูก เรียก ได้หมด เหล็กสังกะสี เหล็กกัลวาไนซ์ ตัวเดียวกัน  โทร.สั่ง 082-954-2286

 1.2mm

น้ำหนัก 7.2 kg.D

 1.4mm

น้ำหนัก 11.3 kg.D

 2.0mm

น้ำหนัก 16.7  kg.

 

ตัวซีกัลวาไนซ์ C 4"x2"

รุ่นตลาด ราคาถูก เรียก ได้หมด เหล็กสังกะสี เหล็กกัลวาไนซ์ ตัวเดียวกัน  โทร.สั่ง 082-954-2286

 1.2mm

น้ำหนัก 8 kg.D

1.2mm

น้ำหนัก 9 kg.D

 1.5mm

น้ำหนัก 13.5  kg.D

 

ตัวซีกัลวาไนซ์ C 4"x2"

รุ่นตลาด ราคาถูก เรียก ได้หมด เหล็กสังกะสี เหล็กกัลวาไนซ์ ตัวเดียวกัน โทร.สั่ง 082-954-2286

1.6mm

น้ำหนัก 16.6 kg.

 2.0mm

น้ำหนัก 20.8 kg.

 2.3mm

น้ำหนัก 24.0 kg.

 3.2mm

น้ำหนัก 28.4 kg.

 

 โทร.082-954-2286

ราคา ราคา ราคา ราคา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thaiflag small Thailand