ราคาเหล็กกล่องขายส่ง

ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง

ซื้อไปขายได้หมด

โทร.สั่งแผนกขายส่ง097-351-8264

 

 

ราคากล่องเหลี่ยม

เหล็กกล่องไม้ขีด.com

โทร.097-351-8264

........................................................................................................................

ราคาขายส่ง

ยกมัด

1.ราคากล่อง 3/4x3/4x1.2 น้ำหนัก 3.5กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง+

75+7%

มัดละ 225 เส้น 20

2.ราคากล่อง 3/4x3/4x1.5mm น้ำหนัก 4.0กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง=

82+7% 

มัดละ 240เส้น 13

3.ราคากล่อง 1"x1"x1.2mm น้ำหนัก 4.1กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง

92+7%

มัดละ 144เส้น 58

4.ราคากล่อง 1"x1"x1.5mm น้ำหนัก 5.0กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง.

100+7%

มัดละ 144เส้น 15

5.ราคากล่อง 1"x1"x1.8mm น้ำหนัก 5.8กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง.

114+7%

มัดละ 144เส้น 11

6.ราคากล่อง 1"x1"x2.0mm น้ำหนัก 6.6กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง

+7%

มัดละ 144เส้น 

7.ราคากล่อง 1"x1"x2.3mm น้ำหนัก 8.5กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง.

150+7%

มัดละ 144เส้น 2

8.ราคากล่อง 1"1/4x1"1/4x1.2mm 6.1กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง.

128+7%

มัดละ 144เส้น 4

9.ราคากล่อง 1"1/4x1"1/4x1.5mm 7.1กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง

145+7%

มัดละ 144เส้น 17

10.ราคากล่อง 1"1/4x1"1/4x1.8mm 8.2กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง.

160+7%

มัดละ 144ส้น 8

11.ราคากล่อง 1"1/2x1"1/2x1.2mm 7.3กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง..

150+7%

มัดละ 90เส้น 17,8

12.ราคากล่อง 1"1/2x1"1/2x1.5mm 8.5กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง+

170+7%

มัดละ 90เส้น 20

13.ราคากล่อง 1"1/2x1"1/2x1.8mm 9.5กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง+

190+7%

มัดละ 90เส้น 39

14.ราคากล่อง 1"1/2x1"1/2x2.0mm 11.5กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง.

210+7%

มัดละ 90เส้น 5

15.ราคากล่อง 1"1/2x1"1/2x2.3mm 13.5กก-

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง.

245+7%

มัดละ 90เส้น 9

16.ราคากล่อง 1"1/2x1"1/2x2.5mm 14.5กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง=

268+7%

มัดละ 90เส้น 2

17.ราคากล่อง 1"1/2x1"1/2x3.0mm 15.8กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง

+7%

มัดละ เส้น 

18.ราคากล่อง 2"x2"x1.2mm หนัก 10.0กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง.

203+7%

มัดละ 64เส้น 24

19.ราคากล่อง 2"x2"x1.5mm หนัก 11.5กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง+

223+7%

มัดละ 64เส้น 23

20.ราคากล่อง 2"x2"x1.8mm หนัก 13.0กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง.

250+7%

มัดละ 64เส้น 12

21.ราคากล่อง 2"x2"x2.0mm หนัก 15.0กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง+

285+7%

มัดละ64เส้น 16

22.ราคากล่อง 2"x2"x2.3mm หนัก 18.0กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง=

325+7%

มัดละ64ส้น 14

23.ราคากล่อง 2"x2"x2.5mm หนัก 19.5.0กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง.

355+7%

มัดละ 64ส้น 1

24.ราคากล่อง 2"x2"x3.0mm หนัก 21.0กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง.

385+7%

มัดละ 64ส้น 7

25.ราคากล่อง 2"x2"x3.2mm หนัก 24.5กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง.

440+7%

มัดละ 64เส้น 3

26.ราคากล่อง 3"x3"x1.5mm หนัก 17.0กก 

ขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง.

345+7%

มัดละ 42เส้น 10

27.ราคากล่อง 3"x3"x1.8mm หนัก 19.7กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง.

385+7%

มัดละ 42เส้น 17

28.ราคากล่อง 3"x3"x2.0mm หนัก 23.5กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง.

435+7%

มัดละ 42เส้น 4

29.ราคากล่อง 3"x3"x2.3mm หนัก 28.0กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง+

500+7%

มัดละ 36เส้น 10

30.ราคากล่อง 3"x3"x2.5mm หนัก 30.5กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง

+7%

มัดละ เส้น 

31.ราคากล่อง 3"x3"x3.0mm หนัก 33.5กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง.

610+7%

มัดละ 42เส้น  4

32.ราคากล่อง 3"x3"x3.2mm หนัก 38กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง.

690+7%

มัดละ 42เส้น 5

33.ราคากล่อง 4"x4"x1.5mm หนัก 24.5กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง+

490+7%

มัดละ 25เส้น 10

34.ราคากล่อง 4"x4"x1.8mm หนัก 27.5กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง++

555+7%

มัดละ 25เส้น 30

35.ราคากล่อง 4"x4"x2.0mm หนัก 33กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง..

610+7%

มัดละ 25เส้น 10

36.ราคากล่อง 4"x4"x2.3mm หนัก 37.5กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง+

690+7%

มัดละ 25เส้น 12

37.ราคากล่อง 4"x4"x2.5mm หนัก 42.0กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง

+7%

มัดละ เส้น

38.ราคากล่อง 4"x4"x3.0mm หนัก 46.0กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง.

870+7%

มัดละ 25เส้น 6

39.ราคากล่อง 4"x4"x3.2mm หนัก 52.0กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง+

940+7% 

มัดละ 25เส้น 6

ราคากล่องแบน ราคาแป๊ปแบน 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง

ราคายกมัด+7% 

มัดละ เส้น

40.ราคากล่องแบน 2"x1"x1.2mm หนัก 7.3กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง+++

150+7% 

มัดละ90เส้น 35,11

41.ราคากล่องแบน 2"x1"x1.5mm หนัก 8.5กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง++

170+7% 

มัดละ 72เส้น 13,24

42.ราคากล่องแบน 2"x1"x1.8mm หนัก 9.5กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง+

190+7% 

มัดละ 72เส้น 5,17,12

43.ราคากล่องแบน 2"x1"x2.0mm หนัก 11.5กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง.

210+7% 

มัดละ 90เส้น 15

44.ราคากล่องแบน 2"x1"x2.3mm หนัก 13กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง.

245+7% 

มัดละ 90เส้น 12

45.ราคากล่องแบน 2"x1"x2.5mm หนัก 14.5กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง-

+7% 

มัดละ เส้น 

46.ราคากล่องแบน 2"x1"x3.0mm หนัก 15.5กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง=

295+7% 

มัดละ 120เส้น 1

47.ราคากล่องแบน 2"x1"x3.2mm หนัก 18กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง

+7% 

มัดละ เส้น 

48.ราคากล่องแบน 3"x1"1/2x1.2mm หนัก 11.0กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง..

225+7% 

มัดละ 50เส้น 16

49.ราคากล่องแบน 3"x1"1/2x1.5mm หนัก12.5กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง.

255+7% 

มัดละ 50เส้น 18

50.ราคากล่องแบน 3"x1"1/2x1.8mm หนัก 15.0กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง+

285+7% 

มัดละ 50เส้น 20

51.ราคากล่องแบน 3"x1"1/2x2.0mm หนัก 17.5กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง.

320+7% 

มัดละ 50เส้น 15,2

52.ราคากล่องแบน 3"x1"1/2x2.3mm หนัก 20.8กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่องD

375+7% 

มัดละ 50เส้น 3

53.ราคากล่องแบน 3"x1"1/2x2.5mm หนัก 23.0กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง=

425+7% 

มัดละ50 เส้น 7

54.ราคากล่องแบน 3"x1"1/2x3.0mm หนัก 25.0กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง.

448+7% 

มัดละ 50เส้น 8 

55.ราคากล่องแบน 3"x1"1/2x3.2mm หนัก 28.5กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง

+7% 

มัดละ เส้น 

56.ราคากล่องแบน 4"x2"x1.2mm หนัก 15.0กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง

300+7% 

มัดละ 40เส้น 13

57.ราคากล่องแบน 4"x2"x1.5mm หนัก 17.0กก-

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง+

340+7% 

มัดละ 40เส้น 27

58.ราคากล่องแบน 4"x2"x1.8mm หนัก 19.5กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง+

385+7% 

มัดละ 40เส้น 26

59.ราคากล่องแบน 4"x2"x2.0mm หนัก 23.5กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง+

430+7% 

มัดละ 50เส้น 17

60.ราคากล่องแบน 4"x2"x2.3mm หนัก 27.5กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง+

500+7% 

มัดละ 50เส้น 22

61.ราคากล่องแบน 4"x2"x2.5mm หนัก 30.5กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง+

560+7% 

มัดละ 40เส้น 10

62.ราคากล่องแบน 4"x2"x3.0mm หนัก 33.0กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง.

610+7% 

มัดละ 40เส้น 1

63.ราคากล่องแบน 4"x2"x3.2mm หนัก 37.8กก +

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง.

700+7% 

มัดละ 40เส้น 7

64.ราคากล่องแบน 6"x2"x1.8mm หนัก 27.5กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง

+7% 

มัดละ เส้น 

65.ราคากล่องแบน 6"x2"x2.0mm หนัก 33.5กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง.

610+7% 

มัดละ 24เส้น 16

66.ราคากล่องแบน 6"x2"x2.3mm หนัก 37.5กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง.

690+7% 

มัดละ 24เส้น 11

67.ราคากล่องแบน 6"x2"x2.5mm หนัก 42กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง=

780+7% 

มัดละ 24เส้น 13

68.ราคากล่องแบน 6"x2"x3.0mm หนัก 46กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง.

880+7% 

มัดละ 24เส้น 3

69.ราคากล่องแบน 6"x2"x3.2mm หนัก 52.0กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง+

940+7% 

มัดละ 24เส้น 2,2

ราคาท่อกลมดำ ราคาแป๊ปดำ 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง

+7% 

มัดละ เส้น

70.ราคาท่อกลมดำ 1"1/2x2.3mm หนัก 14.6กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง

+7% 

มัดละ เส้น 

71.ราคาท่อกลมดำ 2"x2.3mm หนัก 18กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง.

330+7% 

มัดละ 61เส้น 1

72.ราคาท่อกลมดำ 2"x3.2mm หนัก 25กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง+

455+7% 

มัดละ 37เส้น 10

73.ราคาท่อกลมดำ 2"1/2x2.3mm หนัก 23.2กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง=

440+7% 

มัดละ 24เส้น 9

74.ราคาท่อกลมดำ 2"1/2x3.2mm หนัก 31.5กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง+

588+7% 

มัดละ 24เส้น 6,1

75.ราคาท่อกลมดำ 3"x2.3mm หนัก 27.2กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง.

490+7% 

มัดละ 19เส้น 10

76.ราคาท่อกลมดำ 3"x3.2mm หนัก 38.0กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง

+7% 

มัดละ เส้น 

77.ราคาท่อกลมดำ 4"x3.2mm หนัก 48.0กก -

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง+

860+7%

มัดละ 19เส้น 8

78.ราคาท่อกลมดำ 4"x4.0mm หนัก 60.0กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง

+7%

มัดละ เส้น

ราคาเหล็กตัวซี ตัวซีทำหลังคา ตัวซี C 3"

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง

ราคา

79.ราคาตัวซี C 3"x11/2x1.6mm.มอก.หนัก11.2กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง.

210+7%

มัดละ 100เส้น 5

80.ราคาตัวซี C 3"x11/2x2.0mm.มอก.หนัก15.6กก

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง

266+7%

มัดละ 100เส้น 3

81.ราคาตัวซี C 3"x11/2x2.3m.มอก.หนัก17.5กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง

+7%

มัดละ 100เส้น 

ราคาเหล็กตัวซี ตัวซีทำหลังคา ตัวซี C 4"

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง

ราคา

82.ราคาตัวซี C 4"x2"x1.6mm.มอก.หนัก14กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง

265+7%

มัดละ48เส้น 4,9

83.ราคาตัวซี C 4"x2"x2.0mm.มอก.หนัก19.5กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง+

335+7%

มัดละ 80เส้น 12

84.ราคาตัวซี C 4"x2"x2.3mm.มอก.หนัก22กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง+

376+7%

มัดละ 80เส้น 12

85.ราคาตัวซี C 4"x2"x3.2mm.มอก.หนัก30กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง.

515+7%

มัดละ 80เส้น 2

ราคาเหล็กตัวซี ตัวซีทำหลังคา ตัวซี C 5"

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง

ราคา

86.ราคาตัวซี C 5"x2"x2.3mm.มอก.หนัก24.5กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง

425+7%

มัดละ 60เส้น 7

87.ราคาตัวซี C 5"x2"x3.2mm.มอก.หนัก30กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง

585+7%

มัดละ 60เส้น 4

ราคาเหล็กตัวซี ตัวซีทำหลังคา ตัวซี C 6"

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง

ราคา

88.ราคาตัวซี C 6"x2"x2.3mm.มอก.หนัก27กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง+

470+7%

มัดละ 60เส้น 

89.ราคาตัวซี C 6"x2"x3.2mm.มอก.หนัก30กก 

โทร.สั่งขายส่ง097-351-8264 ยัดทุกเก๊ะ เป๊ะทุกช่อง+

645+7%

มัดละ 60เส้น 12

.......................................................................................................................

+7%

มัดละ เส้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thaiflag small Thailand