ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม รุ่นกัลวาไนซ์ วันนี้

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม รุ่นกัลวาไนซ์ วันนี้
 

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม รุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 1/2"x1/2"x1.2mm ยาว6เมตร น้ำหนัก2.3กิโล/เส้น

1.www.เหล็กกล่องไม้ขีด.com ขาย บาท โทรสั่งของ082-954-2286 หน้าเต็ม

ของแท้หนาจริง มีพ่นข้างเหล็กเห็นเลย เกรดA มาตราฐานโรงงานไทย

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม รุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 3/4"x3/4"x1.2mm ยาว6เมตร น้ำหนัก3.6กิโล/เส้น

2.www.เหล็กกล่องไม้ขีด.com ขาย บาท โทรสั่งของ082-954-2286 หน้าเต็ม

ของแท้หนาจริง มีพ่นข้างเหล็กเห็นเลย เกรดA มาตราฐานโรงงานไทย

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม รุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 1"x1"x2.3mm ยาว6เมตร น้ำหนัก8.4กิโล/เส้น

3.www.เหล็กกล่องไม้ขีด.com ขาย บาท โทรสั่งของ082-954-2286 หน้าเต็ม

ของแท้หนาจริง มีพ่นข้างเหล็กเห็นเลย เกรดA มาตราฐานโรงงานไทย

ราคาเหล็กสี่เหลี่ยม รุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 1"1/2x1"1/2x2.3mm ยาว6เมตร น้ำหนัก13.4กิโล/เส้น

4.www.เหล็กกล่องไม้ขีด.com ขาย บาท โทรสั่งของ082-954-2286 หน้าเต็ม

ของแท้หนาจริง มีพ่นข้างเหล็กเห็นเลย เกรดA มาตราฐานโรงงานไทย

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม รุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 2"x2"x2.0mm ยาว6เมตร น้ำหนัก16.4กิโล/เส้น

5.www.เหล็กกล่องไม้ขีด.com ขาย บาท โทรสั่งของ082-954-2286 หน้าเต็ม

ของแท้หนาจริง มีพ่นข้างเหล็กเห็นเลย เกรดA มาตราฐานโรงงานไทย

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม รุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 3"x3"x2.3mm ยาว6เมตร น้ำหนัก28กิโล/เส้น

6.www.เหล็กกล่องไม้ขีด.com ขาย บาท โทรสั่งของ082-954-2286 หน้าเต็ม

ของแท้หนาจริง มีพ่นข้างเหล็กเห็นเลย เกรดA มาตราฐานโรงงานไทย

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม รุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 3"x3"x3.2mm ยาว6เมตร น้ำหนัก38.6กิโล/เส้น

7.www.เหล็กกล่องไม้ขีด.com ขาย บาท โทรสั่งของ082-954-2286 หน้าเต็ม

ของแท้หนาจริง มีพ่นข้างเหล็กเห็นเลย เกรดA มาตราฐานโรงงานไทย

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม รุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 4"x4"x2.3mm ยาว6เมตร น้ำหนัก36.5กิโล/เส้น

8.www.เหล็กกล่องไม้ขีด.com ขาย บาท โทรสั่งของ082-954-2286 หน้าเต็ม

ของแท้หนาจริง มีพ่นข้างเหล็กเห็นเลย เกรดA มาตราฐานโรงงานไทย

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม รุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 4"x4"x3.2mm.JISg3466 น้ำหนัก52.6กิโล/เส้น

9.www.เหล็กกล่องไม้ขีด.com ขาย บาท โทรสั่งของ082-954-2286 หน้าเต็ม

ของแท้หนาจริง มีพ่นข้างเหล็กเห็นเลย เกรดA มาตราฐานโรงงานไทย

ราคาเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม รุ่นกัลวาไนซ์ ขนาด 6"x6"x3.2mm.JISg3466 น้ำหนัก79.4กิโล/เส้น

10.www.เหล็กกล่องไม้ขีด.com ขาย บาท โทรสั่งของ082-954-2286 หน้าเต็ม

ของแท้หนาจริง มีพ่นข้างเหล็กเห็นเลย เกรดA มาตราฐานโรงงานไทย

 

 

thaiflag small Thailand