ราคาเหล็กกล่องดำ STKR-400 ถามราคามา 

ราคาเหล็กกล่องดำ STKR-400 ถามราคามา

ราคาเหล็กกล่องดำ STKR-400ถามราคามา โทร.097-351-8264.กล่องไม้ขีด.com

RHS 250x150x35Kg/m ยาว6เมตร มาตราฐาน มอก. เหล็กกล่องไม้ขีด.comขายบาท

น้ำหนักจริง 198.2กก/เส้น โทร.097-351-8264.ของมีเลยค่ะ

RHS 150x100x12Kg/m ยาว6เมตร มาตราฐาน มอก. เหล็กกล่องไม้ขีด.comขายบาท

น้ำหนักจริง 66.7กก/เส้น โทร.097-351-8264. ของมีเลยค่ะ 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ JISg3466 STKR-400 วัดจริงOD37.2mm.x18.5mm.xt2.92mm.x6,000mm.

 เหล็กกล่องไม้ขีด.comขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก13.7กก/เส้น 

ราคาเหล็กกล่องดำ TIS มอก. STKR-400 วัดจริงOD25.3mm.x49mm.xt2.1mm.x6,000mm.      

 เหล็กกล่องไม้ขีด.comขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก13.7กก/เส้น 

ราคาเหล็กกล่องดำ TIS มอก.STKR-400 วัดจริงOD59.5mm.x29.5mm.xt2.9mm.x6,000mm. 

  เหล็กกล่องไม้ขีด.comขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก22.4กก/เส้น 

ราคาเหล็กกล่องดำ TIS มอก.STKR-400 วัดจริงOD37.4mm.x74mm.xt2.55mm.x6,000mm. 

 เหล็กกล่องไม้ขีด.comขายบาทต่อเส้น น้ำหนัก25.5กก/เส้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thaiflag small Thailand