ราคาเหล็กกล่องดำ ราคาเหล็กกล่อง รุ่นหน่วยงานราชการ

 

 

ราคาเหล็กกล่องดำ ราคาเหล็กกล่อง โทร.097-351-8264.

ราคาเหล็กกล่อง 50x50x2.00มม (w=2.93kg/m.) ยาว6เมตร เหล็กกล่องไม้ขีด.com ขาย บาาท

 โทร.097-351-8264.ของแท้ เกรดA  

ราคาเหล็กกล่อง 100x50x3.20มม (w=7.01kg/m.) ยาว6เมตร เหล็กกล่องไม้ขีด.com ขาย บาาท

 โทร.097-351-8264.ของแท้ เกรดA 

ราคาเหล็กกล่อง 150x50x3.2มม (w=8.96kg/m.) ยาว6เมตร เหล็กกล่องไม้ขีด.com ขาย บาาท

โทร.097-351-8264.ของแท้ เกรดA  

ราคาเหล็กกล่อง 150x75x3.2มม (w=14.85kg/m.) ยาว6เมตร เหล็กกล่องไม้ขีด.com ขาย บาาท

 โทร.097-351-8264.ของแท้ เกรดA 

ราคาเหล็กกล่อง 100x100x3.2มม (w=9.52kg/m.) ยาว6เมตร เหล็กกล่องไม้ขีด.com ขาย บาาท

 โทร.097-351-8264.ของแท้ เกรดA  

 

 

 

 

 

 

thaiflag small Thailand