ราคาเหล็กกล่อง มอก.

 

 ราคาเหล็กกล่อง มอก. โทร.097-351-8264.   

ราคาเหล็กกล่อง 125x125x T 5มม.มอก.ยาว6เมตร เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย4,698บาทต่อเส้น

น้ำหนัก101กก/เส้นโทรสั่งสินค้า 097-351-8264. ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

ราคาเหล็กกล่อง 150x150x T 6มม.มอก.ยาว6เมตร เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย6,369บาทต่อเส้น

น้ำหนัก147.4กก/เส้นโทรสั่งสินค้า 097-351-8264. ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

ราคาเหล็กกล่อง 175x175x T 6มม.มอก.ยาว6เมตร เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย8,005บาทต่อเส้น

น้ำหนัก170.5กก/เส้น  โทรสั่งสินค้า 097-351-8264. ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

ราคาเหล็กกล่อง 200x200x T 6มม.มอก.ยาว6เมตร เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย8,543บาทต่อเส้น

น้ำหนัก198.4กก/เส้น โทรสั่งสินค้า 097-351-8264. ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

ราคาเหล็กกล่อง 250x250x T 6มม.มอก107.ยาว6เมตร เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย11,226บาทต่อเส้น

น้ำหนัก249กก/เส้น   โทรสั่งสินค้า 097-351-8264. ของมีเลยค่ะ พร้อมจัดส่งได้ทันทีค่ะ 

 

 

 

 

 

thaiflag small Thailand