ราคาเหล็กกล่องดำ วัดกันเป็นนิ้ว 

 

 

 

 

 

 ราคาเหล็กกล่องดำ หน่วยวัดเป็น นิ้ว โทร.097-351-8264.
ราคาเหล็กกล่องดำ 2"x2" หนา1.5มิล ยาว6เมตร ราคา บาท โทร.097-351-8264. 
ราคาเหล็กตัวซี C 3"x1-1/2" หนา1.6มิล ยาว6เมตร ราคา 427บาท โทร.097-351-8264.
ราคาเหล็กกล่องดำ 6"x2" หนา4.5มิล ยาว6เมตร ราคา บาท โทร.097-351-8264. 
ราคาเหล็กกล่องดำ 4"x2" หนา4.5มิล ยาว6เมตร ราคา บาท โทร.097-351-8264. 
ราคาเหล็กกล่องดำ 8"x4" หนา2มิล ยาว6เมตร ราคา บาท โทร.097-351-8264.   
ราคาเหล็กกล่องดำ 8"x6" หนา4.5มิล ยาว6เมตร ราคา บาท โทร.097-351-8264. 
ราคาเหล็กกล่องดำ "x" หนามิล ยาว6เมตร ราคา บาท โทร.097-351-8264.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thaiflag small Thailand