ราคาเหล็กกล่องดำ ขนาด 200mm ถึง 250mm

ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 200mm ถึง 250mm

ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 200mm ถึง 250mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ด้านข้างท่อเหล็กมีพ่นข้าง ขนาด ความหนา เกรดSTKR400มาตราฐานสินค้าชัดเจน การันตีจากโรงงาน โทร.สั่งสินค้า 097-351-8264.

1.ราคาเหล็กกล่องดำ 200x50x2.3mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,546บาท หนัก 48.4Kg/ส.
2.ราคาเหล็กกล่องดำ 200x50x2.5mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,756บาท หนัก 54.8Kg/ส.
3.ราคาเหล็กกล่องดำ 200x50x2.8mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,823บาท หนัก 59.6Kg/ส.
4.ราคาเหล็กกล่องดำ 200x50x3.2mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,986บาท หนัก 66.3Kg/ส.
5.ราคาเหล็กกล่องดำ 200x50x4.0mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย3,531บาท หนัก 82.8Kg/ส.
6.ราคาเหล็กกล่องดำ 200x50x4.5mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย3,908บาท หนัก 91.7Kg/ส.
7.ราคาเหล็กกล่องดำ 200x50x6.0mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย5,130บาท หนัก122.9Kg/ส.

ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 200mm ถึง 250mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ด้านข้างท่อเหล็กมีพ่นข้าง ขนาด ความหนา เกรดSTKR400มาตราฐานสินค้าชัดเจน การันตีจากโรงงาน โทร.สั่งสินค้า 097-351-8264.

8.ราคาเหล็กกล่องดำ 200x100x2.5mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย2,951บาท หนัก 66.7Kg/ส.
9.ราคาเหล็กกล่องดำ 200x100x2.8mm.x6000mm.มอก107.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย3,154บาท หนัก 72.2Kg/ส.
10.ราคาเหล็กกล่องดำ 200x100x3.2mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย3,453บาท หนัก 80.3Kg/ส.
11.ราคาเหล็กกล่องดำ 200x100x3.6mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย3,853บาท หนัก91.2Kg/ส.
12.ราคาเหล็กกล่องดำ 200x100x4.0mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย4,156บาท หนัก 99.4Kg/ส.
13.ราคาเหล็กกล่องดำ 200x100x4.5mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย4,594บาท หนัก111.4Kg/ส.
14.ราคาเหล็กกล่องดำ 200x100x5.0mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย5,020บาท หนัก123Kg/ส.
15.ราคาเหล็กกล่องดำ 200x100x6.0mm.x6000mm.มอก107.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย5,943บาท หนัก146.6Kg/ส.
16.ราคาเหล็กกล่องดำ 200x100x7.0mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย6,877บาท หนัก169.3Kg/ส.
17.ราคาเหล็กกล่องดำ 200x100x8.0mm.x6000mm.JISเหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย8,500บาท หนัก192.4Kg/ส.
18.ราคาเหล็กกล่องดำ 200x100x9.0mm.x6000mm.JISเหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย9,902บาท น้ำหนัก 220.5Kg/ส.
19.ราคาเหล็กกล่องดำ 200x100x10.0mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.ขาย11,046บาท หนัก235.6Kg/ส.
20.ราคาเหล็กกล่องดำ 200x100x12.0mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.ขาย13,043บาท หนัก 282.4Kg/ส.

ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 200mm ถึง 250mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ด้านข้างท่อเหล็กมีพ่นข้าง ขนาด ความหนา เกรดSTKR400มาตราฐานสินค้าชัดเจน การันตีจากโรงงาน โทร.สั่งสินค้า 097-351-8264.

21.ราคาเหล็กกล่องดำ 200x150x6.0mm.x6000mm.มอก107.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย8,101บาท น้ำหนัก 171.6Kg/ส.
22.ราคาเหล็กกล่องดำ 200x150x9.0mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.ขาย11,393บาท หนัก256.2Kg/ส.
23.ราคาเหล็กกล่องดำ 200x150x12.0mm.x6000mm.JISเหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย14,859บาท น้ำหนัก 333.1Kg/ส.

ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 200mm ถึง 250mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ด้านข้างท่อเหล็กมีพ่นข้าง ขนาด ความหนา เกรดSTKR400มาตราฐานสินค้าชัดเจน การันตีจากโรงงาน โทร.สั่งสินค้า 097-351-8264.

24.ราคาเหล็กกล่องดำ 200x200x4.0mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย5,992บาท น้ำหนัก 132.7Kg/ส.
25.ราคาเหล็กกล่องดำ 200x200x4.5mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย6,702บาท น้ำหนัก 149.5Kg/ส.
26.ราคาเหล็กกล่องดำ 200x200x5.0mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย7,265บาท น้ำหนัก 165.5Kg/ส.
27.ราคาเหล็กกล่องดำ 200x200x6.0mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย8,543บาท น้ำหนัก 198.4Kg/ส.
28.ราคาเหล็กกล่องดำ 200x200x7.0mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย9,832บาท น้ำหนัก 232.4Kg/ส.
29.ราคาเหล็กกล่องดำ 200x200x8.0mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย11,900บาท น้ำหนัก 262Kg/ส.
30.ราคาเหล็กกล่องดำ 200x200x9.0mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย13,398บาท น้ำหนัก 293Kg/ส.
31.ราคาเหล็กกล่องดำ 200x200x10.0mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย14,526บาท หนัก321Kg/ส.
32.ราคาเหล็กกล่องดำ 200x200x12.0mm.x6000mm.มอก.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย17,656บาท น้ำหนัก 383.6Kg/ส.

ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 200mm ถึง 250mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ด้านข้างท่อเหล็กมีพ่นข้าง ขนาด ความหนา เกรดSTKR400มาตราฐานสินค้าชัดเจน การันตีจากโรงงาน โทร.สั่งสินค้า 097-351-8264.

33.ราคาเหล็กกล่องดำ 250x100x4.5mm.x6000mm.JISเหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย6,204บาท น้ำหนัก 130.0Kg/ส.
34.ราคาเหล็กกล่องดำ 250x100x6.0mm.x6000mm.JISเหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย7,833บาท น้ำหนัก 170.6Kg/ส.

ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 200mm ถึง 250mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ด้านข้างท่อเหล็กมีพ่นข้าง ขนาด ความหนา เกรดSTKR400มาตราฐานสินค้าชัดเจน การันตีจากโรงงาน โทร.สั่งสินค้า 097-351-8264.

35.ราคาเหล็กกล่องดำ 250x150x4.5mm.x6000mm.JISเหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย6,956บาท น้ำหนัก 148.8Kg/ส.
36.ราคาเหล็กกล่องดำ 250x150x9.0mm.x6000mm.JISเหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย13,517บาท น้ำหนัก 293.5Kg/ส.

ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 200mm ถึง 250mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ด้านข้างท่อเหล็กมีพ่นข้างขนาด ความหนา เกรดSTKR400มาตราฐานสินค้าชัดเจน การันตีจากโรงงาน โทร.สั่งสินค้า 097-351-8264.

37.ราคาเหล็กกล่องดำ 250x200x4.5mm.x6000mm.JISเหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย7,737บาท น้ำหนัก 168.3Kg/ส.
38.ราคาเหล็กกล่องดำ 250x200x6.0mm.x6000mm.JISเหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย9,910บาท น้ำหนัก 222.5Kg/ส.
39.ราคาเหล็กกล่องดำ 250x200x9.0mm.x6000mm.JISเหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย14,542บาท น้ำหนัก 334.0Kg/ส.

ราคาเหล็กกล่องดำขนาด 200mm ถึง 250mm เหล็กกล่องไม้ขีด.com

ด้านข้างท่อเหล็กมีพ่นข้าง ขนาด ความหนา เกรดSTKR400มาตราฐานสินค้าชัดเจน การันตีจากโรงงาน โทร.สั่งสินค้า 097-351-8264.

40.ราคาเหล็กกล่องดำ 250x250x4.5mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย8,741บาท หนัก 188.0Kg/ส.
41.ราคาเหล็กกล่องดำ 250x250x6.0mm.x6000mm.มอก107.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย11,226บาท หนัก 249.2Kg/ส.
42.ราคาเหล็กกล่องดำ 250x250x7.0mm.x6000mm.มอก107.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย12,682บาท หนัก 293.0Kg/ส.
43.ราคาเหล็กกล่องดำ 250x250x8.0mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.ขาย14,937บาท หนัก325.6Kg/ส.
44.ราคาเหล็กกล่องดำ 250x250x9.0mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย16,979บาท หนัก372.3Kg/ส.
45.ราคาเหล็กกล่องดำ 250x250x10.0mm.x6000mm.JISg3466เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย18,838บาท หนัก405Kg/ส.
46.ราคาเหล็กกล่องดำ 250x250x12.0mm.x6000mm.มอก107.เหล็กกล่องไม้ขีด.comขาย22,602บาท หนัก 483Kg/ส.

 

thaiflag small Thailand